El Manteniment

Els terres de terratzo, Marbre, pedra natural o artificial mosaics, granets no necessita'n cap manteniment especial (AIGUA TÈBIA i SABÓ PH NEUTRA) i ja esta, aquesta es la formula magistral i tant simple, de conserva aquets paviments consell no fraga en molta aigua, no fraga cuant plou o ia molta humitat ,no feu servi productes ma-sa forts àcids o càustics.


Los suelos de terrazo, Mármol, piedra natural o artificial mosaicos, granitos no necesita ningún mantenimiento especial (AGUA TIBIA y JABÓN PH NEUTRO) y ya esta, esta es la formula magistral y tan simple, de conservación de estos pavimentos, consejo no fregar con mucha agua, no fregar cuando llueve o haya mucha humedad, no use  productos  fuertes, ácidos o cáusticos.